คุณแม่ที่มีบุตรยากขณะที่ตั้งครรภ์มักกังวลและกลัวกับภาวะการแท้งบุตร ซึ่งนับเป็นฝันร้ายของผู้หญิงทุกคนที่อยากจะเป็น “แม่” สักหน่อยเถิดครับ แต่ไม่ใช่การทำแท้งนะค่ะ วันนี้ thai-mom จะมาบอกการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างไร ซึ่งก็คือการป้องกันการแท้งบุตรที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมาฝากคุณแม่ทุกท่านค่ะ

การแท้งบุตรในช่วงการตั้งครรภ์

การแท้งบุตรในช่วงการตั้งครรภ์

 

การไปตรวจสุขภาพร่างกายทั้งชายและหญิงก่อนจะใช้ชีวิตคู่ด้วยกัน มีความสำคัญมาก เพราะสามารถที่จะเตรียมความพร้อมของสภาพร่างกายก่อนตั้งครรภ์ได้ นอกจากนี้ เพื่อตรวจดูว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีโรคร้ายที่จะถ่ายทอดทางการมีเพศสัมพันธ์จน อาจจะเป็นอันตรายต่อ ลูกน้อยในครรภ์ ไหม ถ้าเกิดการปฏิสนธิเป็นตัวอ่อนขึ้นมา โรคที่เกิดจากแบคทีเรียบางชนิดและโรคที่เกิดจากไวรัสหลายชนิด มีผลทำให้การพัฒนาต่างๆ ของทารกในช่วง 3 เดือนแรกที่กำลังสร้างอวัยวะได้รับความกระทบกระเทือน จนสภาพร่างกายของทารกไม่สมบูรณ์เพียงพอที่จะเจริญเติบโตต่อไป จึงเกิดการเสียชีวิตไป เกิดภาวะครรภ์ไข่ฝ่อ หรือเกิด การแท้งบุตร ในช่วง การตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์แรกได้ ซึ่งน่าเสียดาย เพราะถ้าตรวจพบก่อนเกิด การตั้งครรภ์ ก็จะสามารถดูแลแก้ไขและรักษาให้หายได้ จนไม่เป็นภัยต่อ การตั้งครรภ์และไม่เป็นสาเหตุที่ป้องกันได้ของการแท้งบุตรอีกต่อไป

การแท้งบุตรในช่วงการตั้งครรภ์

การแท้งบุตรในช่วงการตั้งครรภ์

1.  สุขภาพของมารดา… สำคัญที่สุด
การมีสุขภาพดี หมายถึง การมีร่างกายที่สมบูรณ์ จิตใจที่แจ่มใสเบิกบาน และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สุขภาพที่ดี เริ่มต้นที่บ้าน…ไม่ใช่โรงพยาบาล สุขภาพที่ดี เริ่มต้นจากตัวเอง…ไม่ใช่ให้หมอสั่ง สุขภาพที่ดี ต้องแสวงหา… ไม่ใช่ลอยมาเอง เรามาเริ่มต้นเตรียมตัวเป็นคุณแม่ ด้วยการเตรียมสุขภาพรับการตั้งครรภ์จะดีไหม

2.  จัดความเข้าใจผิด… ให้หมด

อย่ามีอะไรกับแฟนเวลาตั้งท้องอ่อนๆ นะเธอ เดี๋ยวแท้ง ?” ไม่จริงหรอกครับ ถ้ากระทำด้วยความนุ่มนวล จนเกิดความสุขสมด้วยกันทั้งสองฝ่าย อาจจะช่วยผ่อนคลายให้หายเครียด และลดโอกาสการแท้งบุตร จากสาเหตุบางชนิดลงไปด้วยก็ได้… ใครจะรู้ ที่จริง ถ้าไม่เคยมีประวัติการแท้งบุตรมาก่อน ไม่ได้มีข้อห้ามในการมีเพศสัมพันธในระหว่าง การตั้งครรภ์ เลย
การมองโลกในแง่ดี การคิดในทางที่ดีต่อลูกน้อยในครรภ์ การคิดถึงเขาด้วยความรักความเข้าใจ ตั้งแต่เป็นลูกน้อยในครรภ์จะสามารถช่วยให้โอกาสการแท้งบุตรลดลงได้ไม่มากก็ น้อย… นอกจากการปฏิบัติตัวและการเตรียมตัวก่อนการตั้งครรภ์แล้ว ดูแลสุขภาพกายและใจของคุณให้ดีนะครับ… เตรียมตัวเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณภาพกันในอนาคต

ขอขอบคุณข้อมูลจาก :  www.sudrak.com

Possibly Related Posts: