การให้นมแม่จะต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์ควบคู่กันไปค่ะ ศาสตร์คือความรู้ถึงวิธีการให้อย่างถูกต้อง ศิลป์ก็คือหัวใจที่แน่วแน่ของคุณแม่ในการให้นม ซึ่งทั้งหมดรวมอยู่ในเคล็ดลับ ที่ thai-mom นำมาฝากต่อไปนี้แล้วค่ะ

 

เคล็ดในการให้นมลูก

เคล็ดในการให้นมลูก

เคล็ดในการให้นม

– ประคองตัว โซฟาส่วนใหญ่ไม่ประคองตัวเมื่อเวลาป้อนนม ให้หาหมอนรองที่หลัง และหาหมอนหรือวัสดุอื่นรองเท้าเพื่อป้องกันมิให้ลำตัวแม่เอนมาหาลูกมากเกิน ไป อาจจะหาหมอนรองตรงหน้าท้อง โปรดจำไว้ว่าการให้นมที่ดีต้องอุ้มเด็กเข้าหานม
– ประคองเต้านม เนื่องจากนมจะมีขนาดใหญ่และหนักกว่าตอนเป็นสาว ดังนั้นต้อง ประคองเต้านมขณะที่ให้นม โดยใช้มือที่ว่างประคองใต้นม ใช้ 4 นิ้วอยู่ที่ 9 นาฬิกา และนิ้วหัวแม่มืออยู่ที่ 3 นาฬิกา
– ประคองเด็ก อาจจะใช้แขนและมือประคอง หรือใช้หมอนรองตัวเด็กเพื่อให้เด็กอยู่ในท่าที่สบายที่สุด
– ให้เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งสองข้างสลับกันเพื่อป้องกันท่อน้ำนมอุดตัน
– ให้ผ่อนคลายก่อนให้นม หลับตา หายใจลึกๆ 5-6 ครั้งสงบสติอารมณ์ เตรียมน้ำผลไม้ หรือนมหรือน้ำ ไว้ดื่มขณะให้นม
– เมื่อเด็กอิ่มก็จะหยุดดูดนมเอง หากคุณแม่ต้องการเปลี่ยนข้างหรือหยุดการให้นม ก็ให้สอดนิ้วเข้าที่มุมปากจนปากเปิดเด็กก็จะหยุดการดูดนม

ขอขอบคุณข้อมูลจาก :  panyathai.or.th

Possibly Related Posts: