คนที่มีลูกคนแรกเมื่อจะเลี้ยงลูกด้วยนมตัวเองอาจจะเกิดปัญหาในการให้นม ไม่รู้จะอุ้มอย่างไร ประคองเด็กในท่าไหน เพราะบางครั้งการให้นมเด็กอาจจะต้องให้เป็นเวลานาน การจัดท่าที่ถูกต้องจะสบายทั้งแม่และเด็กนั้นถือเป็นการที่ให้นมหรือไม่ thai-mom มีคำตอบของเรื่งนี้มาฝากค่ะ

การให้นมลูกอย่างถูกวิธี

การให้นมลูกอย่างถูกวิธี

อุ้มแบบศีรษะอยู่บนข้อพับแขน The Cradle Hold

การให้นมท่านี้คุณอาจจะนั่งบนเก้าอี้ที่มีที่พักแขน หรืออาจจะนั่งบนเตียงและมีหมอนหลายใบหนุนแขน เท้าวางไว้บนพื้น หรือที่วางเท้าเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวคุณแม่โน้มตัวมาทับลูก ศีรษะเด็กวางบนข้อศอก จมูกอยู่แนวเดียวกับหัวนม แขนเด็กข้างหนึ่งอยู่ใต้แขนที่ใช้ประคองตัวเด็ก ประคองเด็กชิดแนบลำตัวแม่ ใช้แขนประคอง สะโพก ลำตัว คอ และศีรษะเด็กดังรูป ขาของเด็กจะอยู่ใต้นมอีกข้างหนึ่ง
คุณแม่บางคนบอกท่านี้ยากเพราะจะทำให้ปากตรงกับหัวนมนั้นยาก บางท่านแนะนำให้อุ้มท่านี้เมื่อเด็กอายุ 1 เดือนขึ้นไปท่านี้เหมาะสำหรับเด็กที่คลอดปกติและคอแข็งแรงพอ สำหรับแม่ที่ผ่าท้องทำคลอดไม่เหมาะที่จะให้นมท่านี้

อุ้มแบบท่าเฉียงแนบลำตัว The Cross-Over Hold

การให้นมลูกอย่างถูกวิธี

การให้นมลูกอย่างถูกวิธี

 

ต่างจากท่าแรกตรงที่ใช้มือทั้งสองข้างประคองศีรษะลูก เมื่อให้ดูดนมข้างซ้าย มือซ้ายจะประคองบริเวณศีรษะเพื่อให้ปากตรงกับหัวนม
ท่านี้เหมาะสำหรับเด็กตัวเล็ก และมีปัญหาในการดูดนม

 

การให้นมลูกอย่างถูกวิธี

การให้นมลูกอย่างถูกวิธี

อุ้มแบบลูกฟุตบอล The Clutch or Rugby Ball Hold

หรือท่าอุ้งรักบี้ เริ่มแรกอุ้มเด็กให้เท้าเด็กชี้ไปด้านหลัง จมูกเด็กอยู่ในระดับเดียวกับหัวนม ใช้หมอนรองแขน แขนและมือจะประคองลำตัวและศีรษะเด็ก ประคองให้นมตรงกับปากเด็ก อย่าใช้แรงมากเพราเด็กจะต้าน
การให้นมท่านี้เหมาะสำหรับคุณแม่ที่ผ่าตัดทำคลอด เด็กที่ตัวเล็ก นมมีขนาดใหญ่และหัวนมเล็ก หรือแม่ที่มีลูกแฝด

ให้นมลูกในท่านอน Reclining Position

การให้นมลูกอย่างถูกวิธี

การให้นมลูกอย่างถูกวิธี

 

เป็นการให้นมในท่านอน ให้นอนกึ่งตะแคงโดยใช้หมอนหนุนหลังศีรษะ และใต้เข่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หลังมีแนวตรง ใช้มือประคองศีรษะเด็กให้ดูดนม หากไม่ถึงก็สามารถใช้หมอนหรือผ้าเช็ดตัวรองศีรษะเด็กเพื่อให้พอดีกับระดับ น้ำ
ท่านี้เหมาะสำหรับคุณแม่ที่ผ่าตัดทำคลอด หรือการให้นมในเวลากลางคืน

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : panyathai.or.th

Possibly Related Posts: