ทราบไหมคะว่าการที่เด็กหลับสนิทจะส่งผลต่อสติปัญญา และอารมณ์ ปัจจุบันมีข้อมูลและงานวิจัยมากมายที่ชี้ชัดออกมาแล้วว่า การนอนหลับพักพ่อนเพียงพอและเต็มอิ่มนั้นจะส่งต่อพัฒนาการของลูกน้อยทั้งด้านสติปัญญาและอารมณ์ค่ะวันนี้เรามีหลัการมาอธิบายให้หายสงสัยกันค่ะ…

การนอนส่งผลอย่างไรต่อลูกน้อย

การนอนส่งผลอย่างไรต่อลูกน้อย

การนอนจะส่งผลต่อสติปัญญาและอารมณ์

เพราะการนอนเกิดขึ้นโดยที่สมองเป็นตัวกำหนด อยู่นอกเหนือการบังคับ แต่ขณะเดียวกันมนุษย์เราก็ต้อง นอนหลับให้เพียงพอ เพราะถ้าหลับไม่เพียงพอก็อาจจะส่งผลต่อึวามคิด สุขภาพและอารมณ์ เช่นเดียวกันกับ การนอนหลับที่เพียงพอของเด็กๆ ยังช่วยให้สมองมีการเจริญเติบโต ฉลาด และไม่มีปัญหาด้านพฤติกรรมด้วยค่ะ

การนอนส่งผลอย่างไรต่อลูกน้อย

การนอนส่งผลอย่างไรต่อลูกน้อย

เพราะมีการวิจัยที่พบว่าเด็กที่นอนหลังเที่ยงคืนไปแล้ว จะเกิดภาวะก้าวร้าว หงุดหงิด และมีความรุณแรง มากกว่าอย่างชัดเจน ขณะเดียวกันพบว่าผู้ที่นอนน้อยจะเป้นโรคอ้วน เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนที่ควบคุมความรู้สึกหิว

ตรงข้ามกันคือเด็กที่นอนเพียงพอจะมีการเรียนรู้ที่ดี เพราะการสำรวจทำการศึกษาการนอนหลับที่มีผลต่อพัฒนาการของเด็กทารกพบว่า เด็กทารกที่นอนหลับนานถึงแปดชั่วโมงหรือมากว่า โดยไม่ต้องตื่นกลางดึกในแต่ละคืนมีอารมณ์เป้นมิตรและกระตือรือร้นที่จะเล่นมากกว่า เมื่อเทียบกับ การนอนหลับ ที่เพียง 5 ชั่วโมงหรือน้อยกว่านั้นในแต่ละคืน
ดังนั้น การที่คุณแม่ดูแลสร้างบรรยากาศรอบๆ ตัวให้เอื้อต่อการนอนหลับที่สบายยาวนานจึงเป็นสิ่งสำคัญ รวมทั้งการเลือกใฝช้ผ้าอ้อมที่สามารถซึมซับความเปียกชื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ให้ ลูกน้อยตื่นในกลางดึก จะทำให้เช้าของอีกวันที่มีความสุข อารมณ์ดี สดใส และกระตือรือร้นสำหรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีพัฒนาการที่สมวัยทั้งด้านอารมณ์และสติปัญญาค่ะ

ขอขอบคุณหนังสือจาก : รักลูก เดือน พฤษภาคม 2554

Possibly Related Posts: