การที่ลูกตัวเล็กหรือมีน้ำหนักน้อยนั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุค่ะ ถ้าเป็นเด็กตัวเล็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ทางการแพทย์จะเรียกว่า Small for Gestational Age (SGA) นั่นก็คือ เด็กที่แรกคลอดมีน้ำหนักตัวแรกคลอดต่ำกว่า 10 % ของเด็กที่มีอายุครรภ์ เท่ากัน เป็นความผิดปกติตั้งแต่ตอนตั้งครรภ์ ซึ่งในกรณีนี้คุณแม่ต้องปรึกษากับกุมารแพทย์โดยตรง เพื่อการรักษาทางแพทย์ ที่เหมาะสมต่อไปค่ะ

 

ทารกน้ำหนักตัวน้อย

ทารกน้ำหนักตัวน้อย

แก้ไขได้อย่างไรเมื่อลูกเราน้ำหนักน้อยไป

เด็กทารกช่วงแรกเกิด ที่มี น้ำหนักตัวเด็ก น้อยกว่า 2.5 กิโลกรัม จำเป็นต้องเข้ารับการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิด โดยเข้าตู้อบ ซึ่งมีกลไกลที่ทำหน้าที่ควบคุมรักษาระดับอุณหภูมิ ความชื้น รวมถึงออกซิเจนภายในร่างกายของทารกให้มีอุณหภูมิในระดับเดียวกันกับตอนที่อยู่ในท้องของแม่ เพื่อรอจนกว่า ทารกจะสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ดีขึ้น และน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ปกติ

เมื่อกลับมาอยู่บ้าน เด็กยังสามารถกินนมแม่ได้ตามปกติ ซึ่งลูกอาจตัวเล็กแต่ก็มีความแข็งแรงกว่าเด็กที่กินนมผสม เพราะได้ ภูมิคุ้มกันที่ดีจากน้ำนมแม่ แต่หากมีอุปสรรคในการรับนมแม่ เด็กอาจต้องได้รับนมสูตรพิเศษที่มีความเข้มข้นกว่านมผสมทั่วไป
กรณีที่น้ำหนักลดลง เพราะการเจ็บป่วย ไม่สบาย เป็นเหตุให้เด็กกินได้น้อยลง เมื่อเด็กหายป่วย ควรเพิ่มอาหารและนมให้เพียงพอ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด เพื่อลดความกังวลใจ ป้องกันปัญหาลูกโซ่ เรื่องน้ำหนักตัวลูกที่น้อยลงหลัง 1 ขวบปีแรกไปแล้วคือ

• ควรติดตามผลการเจริญเติบโตของลูกอย่างต่อเนื่อง
• พ่อแม่ไม่ควรเครียดเกินไปกับเรื่องกินของลูก
• ไม่ใจอ่อนกับการไม่ยอมกินของลูก (เมื่อลูกไม่กิน ไม่ควรทดแทนด้วยการกินนม)
• การให้ลักษณะอาหารเสริมที่ถูกวิธี โดยเริ่มจากเนื้อเนียนละเอียดจนบดหยาบ เพื่อฝึกทักษะการเคี้ยวกลืนที่ถูกวิธีของลูก
• คนในบ้านควรมีข้อปฏิบัติ วินัยการกินที่สม่ำเสมอเหมือนกัน เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็ก

ขอขอบคุณข้อมูลจาก :

Possibly Related Posts: