เด็กเล็กๆ นั้น อาหารหลักคือนม และนมแม่จะเป็นนมที่มีประโยชน์มากที่สุดในการเลี้ยงดูทารก แต่ถ้าหากมีความจำเป็นต้องใช้นมขวดร่วมด้วย จะต้องเลี้ยงให้ถูกวิธีและเลิกให้ถูกเวลา หลังการกินนม ทุกครั้งควรจะจิบน้ำตาม เพื่อชำระคาบนมที่ค้างอยู่ออก จะทำให้เด็กมีความเคยชินกับการที่มีช่องปากค่ะ .thai-mom มีวิธีการเลี้ยงลูกที่ถูกวิธีไม่ทำให้ลูกฝันผุมาฝากค่ะ

ฟันผุได้ถ้าให้นมผิดวิธี

ฟันผุได้ถ้าให้นมผิดวิธี

ฟันผุได้ถ้าให้นมผิดวิธี

ปกติแล้ว การกินนมไม่ได้เสี่ยงต่อ โรคฟันผุแต่การให้นมอย่างไม่เหมาะสมนี้แหละเป็นสาเหตุที่แท้จริง มีคำแนะนำสำหรับการให้นมลูกมาฝากกัน

ฟันผุได้ถ้าให้นมผิดวิธี

ฟันผุได้ถ้าให้นมผิดวิธี

• การให้ลูกดูดนมตลอดเวลาที่ลูกต้องการ อาจสร้างนิสัยที่ไม่ด้ให้ลูกได้
• ให้นมลูกจน ลูกหลับไปพร้อมกับขวดนม ทำให้ลูกรียนรู้ที่จะหลับด้วยวิธีนี้ไปจนโต
• ไม่ยอมตัดใจให้ลูกเลิกกินนมจากขวดเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมทำให้ลูกกลายเป็น เด็กที่ติดขวดนม และดื่มจากแก้วไม่เป็นซักที

อย่าลืมว่า การทำความสะอาดช่องปากของลูก หลังจากกินนมก็สำคัญเช่นกัน เมื่อคุณแม่รู้อย่างนี้แล้ว ป้องกันการเกิดโลกฟันผุในลูกน้อยกันดีกว่า แม้ฟันน้ำนมชุดนี้จะไม่ได้อยู่กับลูกตลอดไป แต่การที่ลูกน้อยมีฟันที่แข็งแรง มีโคล้งสร้างฟันที่เหมาะสม ทำให้การบดเคี้ยวที่สมบูรณ์ เสริมสร้างการพูดที่ชัดเจน และมีบุคลิกภาพที่ดีอีกด้วย

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : MODERNMOM Vol.13 No.153 July 2008

Possibly Related Posts: