หากพ่อแม่ผู้ปกครองเข้าใจถึงธรรมชาติของเด็กและรับรู้ถึงวิธีการสร้าง พัฒนาการของเด็กโดยการใช้ของเล่นและการเล่นแล้ว ก็จะเป็นการช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพต่อไป ดังนั้นของเล่นที่พ่อแม่ผู้ปกครองซื้อหาให้ลูก หรือใช้เวลาเพื่อเล่นกับลูก ล้วนเป็นสิ่งที่จะสามารถทำให้ลูกเติบโตมีพัฒนาการที่ดีได้ทั้งสิ้นค่ะ วันนี้ thai-mom มีพัฒนาการเล่นของเด็กมาฝากค่ะ

พัฒนาการการเล่นของเด็ก

พัฒนาการการเล่นของเด็ก

 

การเล่นแบบใช้กำลัง โดยธรรมชาติของเด็ก

จะเริ่มมีการเคลื่อนไหวตั้งแต่เป็นทารก และเมื่อร่างกายเจริญเติบโตขึ้นตามวัย การเล่นโดยการใช้กำลังย่อมมีมากตามพัฒนาการของการเจริญเติบโต เมื่อมีการเคลื่อนไหวร่างกายทำให้กล้ามเนื้อของเด็กเกิดการประสานกันก็จะ เกิดความแข็งแรงและความสมดุล

พัฒนาการการเล่นของเด็ก

พัฒนาการการเล่นของเด็ก

การเล่นที่ใช้ฝีมือ จะเน้นการใช้มือในการหยิบ จับ ปั้น

เช่น ให้เด็กเล่นปั้นดินน้ำมัน หัดระบายสี วาดภาพ จัดหรือประกอบชิ้นส่วนของเล่น พับกระดาษ สวมเสื้อผ้า ทาแป้ง ตักอาหารกินเอง การเล่นในลักษณะนี้จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านการฝึกกล้ามเนื้อมือของเด็ก ให้แข็งแรง ซึ่งช่วยในการเขียนหนังสือของเด็กได้เป็นอย่างดี

 

พัฒนาการการเล่นของเด็ก

พัฒนาการการเล่นของเด็ก

การเล่นกับเพื่อน

เป็นการฝึกทักษะให้เด็กได้เรียนรู้ถึงบทบาทของคนในสังคม เมื่อเด็กได้เล่นกับเพื่อนเด็กจะรู้จักการเข้าสังคม ได้รู้จักกฎ กติกา การปรับตัว การสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น และรู้จักการแสดงน้ำใจต่อผู้อื่น ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

 

การเล่นที่ใช้จินตนาการ

เป็นการเสริมสร้างให้เด็กได้รู้จักการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพราะฉะนั้นจินตนาการจึงเป็นการเล่นที่สำคัญมาก เพราะเป็นการเล่นกับความคิดและสติปัญญาของตนเอง ทำให้เด็กเป็นตัวของตัวเอง

 

 

 

 

 

ขอบคุณข้อความจาก : บทความ ของ นายแพทย์ไพบูลย์ เอกแสงศรี, สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

Possibly Related Posts: