คุณผู้หญิงหลายๆ ท่านมักสงสัยกับคำถามที่ว่า อายุเลย เลข 3 ไปแล้วจะท้องได้หรือเปล่า โลกของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่เว้นแม้แต่เรื่องการมีครอบครัว หากเป็นเมื่อก่อนผู้หญิงแต่งงานและมีลูกเร็ว แต่ทุกวันนี้ผู้หญิงมีการศึกษาสูงขึ้น ออกไปทำงานนอกบ้านเพื่อสร้างสถานะทางสังคมและเพื่อพึงพาเงินของตัวเองมากกว่าสามีการตัดสินใจที่จะมีครอบครัวจึงช้าลงและเมื่อมีครอบครัวแล้วก็ต้องเตรียมการให้พร้อมก่อนจะมีลูกเพราะกลัวว่าลูกที่เกิดมาจะไม่มีความพร้อม ด้วยเหตุนิ้เองกว่าจะตั้งครรภ์ได้คุณแม่จะมีอายุเลย 35 ปีไปแล้ว

เรื่องดีๆเมื่อท้องหลัง 35

เรื่องดีๆเมื่อท้องหลัง 35

 

เรื่องดีๆเมื่อท้องหลัง 35

โดยปกติแล้ว คุณหมอจะแบ่ง การตั้งครรภ์ ออกเป็น 3 ไตรมาสด้วยกัน ซึ่งแต่ละไตรมาสจะมีข้อควรระวังและวิธีการปฎิบัติตัวที่แตกต่างกันออกไป คุณแม่ที่ตั้งครรภ์หลังอายุ 35 ปี ในแต่ละไตมาส ควรดูและตัวเอง

12 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์

กินเท่าที่กินได้

Advice : คุณแม่ตั้งครรภ์ควรกินอาหารที่มีประโยชน์ที่กินได้โดยไม่ต้องฝืน เพราะเป็นช่วงที่เริ่มขาดระดูและรู้ว่าตั้งครรภ์ คุณแม่มีก๊อซในท้องมาก ท้องผูก อาหารไม่ค่อยย่อย มีอาการแพ้ท้องคลื่นไส้อาเจียนซึ่งไม่จำเป็นต้องเฉพาะเวลาเช้า อาจจะเป็นเวลาไดก็ได้ ทำให้ไม่ค่อยอยากอาหาร กินอะไรไม่ค่อยได้ ระยะนี้น้ำหนักตัวอาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรืออาจจะลดลงประมาณ 1-2 กก. ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติ

เรื่องดีๆเมื่อท้องหลัง 35

เรื่องดีๆเมื่อท้องหลัง 35

งดมีเพศสัมพันธ์ งดออกกำลังกาย

Advice : ในไตรมาสแรกของ การตั้งครรภ์ คุณแม่ยังไม่ควรออกกำลังกายและงดการมีเพศสัมพันธ์ ควรรอให้การตั้งครรภ์ผ่านไตรมาสที่ 1 ไปก่อน เพราะคุณแม่อายุมากกว่า 35 ปี มีโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์ เช่น ภาวะครรภ์เป็นพิษ         ภาวะรกเกาะต่ำ หรือโอกาสที่จะแท้งอันเนื่องจากความผิดปกติของตัวอ่อนสูงกว่าปกติ

 

เรื่องดีๆเมื่อท้องหลัง 35

เรื่องดีๆเมื่อท้องหลัง 35

พบสูติแพทย์เพื่อตรวจร่างกาย

Advice : ในระยะการตั้งครรภ์ไตรมาสที่ 1 นี้คุณแม่ควรพบคุณหมอ 2 ครั้งเพื่อทำ การตรวจอัลตราซาวนด์ ทางซ่องคลอด
ครั้งที่ 1 ตั้งแต่ตั้งครรภ์ 7-8 สัปดาห์เพื่อดูว่า การตั้งครรภ์ นั้นอยู่ในตำแหน่งที่ปกติหรือไม่ มีตัวเด็กหรือไม่ ทารกในครรภ์ มีหัวใจเต้นปกติหรอไม่
ครั้งที่ 2 อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ เพื่อวัดความยาวของทารกตั้งแต่ศีรษะจรดก้น (Crown Lump Length) และวัดความหนาของผิวหนังบริเวณต้นคอ (Nuchal Translucency) เพื่อหาว่าทารกในครรภ์มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นดาวน์ซินโดรมเพิ่มขึ้นหรอไม่ ด้วยการทำ First Trimester Screening Test ซึ่งเป็นการตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมในไตรมาสที่ 1 ของการตั้งครรภ์

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : MODERNMOM Vol.13 No.153 July 2008

Possibly Related Posts: