สมอง เป็นอวัยวะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดคุณภาพและสติปัญญาของคนเรา สมองทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการของร่างกายคนเราทั้งในแง่การรับข้อมูล การเก็บข้อมูล และการตอบสนองต่อสิ่งเร้า ดั้งนั้นภายในเนื้อสมองจึงมีส่วนต่าง ๆ มากมายเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่แตกต่างกันออกไป ทั้งในด้านการมองเห็น การใช้ภาษา การเคลื่อนไหว และหน้าที่อื่น ๆ อีกมากมาย วันนี้ thai-mom มีสาระความรู้เรื่องพัฒนาการทางสมองของลูกในครรภ์มาฝากคุณพ่อคุณแม่ให้ได้ศึกษากันค่ะ

 

พัฒนาการทางสมองของลูกในครรภ์

พัฒนาการทางสมองของลูกในครรภ์

สมองพัฒนาอย่างไร

สมองตอนอยู่ในท้องแม่

ระยะ 1-3 เดือน

เมื่อเริ่มตั้งครรภ์ เซลล์ที่เกิดจากการผสมระหว่างไข่และสเปิร์มจะแบ่งตัวและพัฒนาเป็นสมอง โดยมีลักษณะเป็นเนื้อเยื่อ แผ่นบาง แล้วค่อยๆ โค้งงอบรรจบกันเป็นท่อนำประสาท และเริ่มจัดโครงสร้างเป็นสมองส่วนหน้า ส่วนกลาง และส่วนหลัง ระยะนี้จุดประสานประสาทจะเกิดขึ้นในไขสันหลัง เมื่อเซลล์ประสาทเริ่มเชื่อมโยงกัน ก็เกิดการรับส่งข้อมูลถึงกันในสมอง นั้นหมายความว่าสมองของลูกน้อยเริ่มทำงานแล้ว

พัฒนาการทางสมองของลูกในครรภ์

พัฒนาการทางสมองของลูกในครรภ์

ระยะ 4-6 เดือน

ช่วงนี้จะมีไขมันล้อมรอบเส้นใยประสาท ทำให้กระแสไฟฟ้าระหว่างเซลล์สมองวิ่งมารวดเร็วยิ่งขึ้น การรับส่งข้อมูลก็ดีมากขึ้น ประสาทตาและหูของลูกจะทำปฎิกิริยากับแสงจ้าและเสียงดัง เซลล์ประสาทดริ่มเคลื่อนย้ายไปยังตำแหน่งที่จะทำหน้าที่ต่างๆ ที่ทำให้ระบบประสาทสมบรูณ์

ระยะ 7-9 เดือน

ไตรมาสสุดท้ายของ การตั้งครรภ์ นี้ เซลล์ประสาทจะตายสร้างแขนงประสาทอย่างมากมายค่ะ และแขนงประสาทเหล่านี้จะเชื่อมโยงกันจนกระทั้งทำงานประสานกับระหว่างวงจรประสาทได้เป็นอย่างดี ทำให้ลูกสามารถตอบสนองต่อเสียงที่คุ้นเคยอย่างเสียงคุณแม่ได้แล้ว

สมองทารก แรกเกิด-1ขวบ

วัยนี้พัฒนาร่างกายเติบโตอย่างชัดเจน สมองส่วนที่เกี่ยวกับการมอง การฟัง ความจำ และสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกจะพัฒนาการเร็วมากเห็นได้จากพัฒนาการตามวัยที่สอดคล้องกับ พัฒนาการทางสมอง เช่น การมองเริ่มพัฒนาขึ้นมาจากการมองเห็นไม่ชัดเจนในเดือนแรกๆ จนสามารถมองตามสิ่งทีเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นในเดือนที่ 5เป็นต้น
จึงควรส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านการมอง การฟังและ พัฒนาการด้านอารมณ์ ด้วยการหาของเล่นที่มีสันสะดุดตามาให้ลูกดู รวมทั้งพูดคุยและเล่านิทานให้ลูกฟังบ่อยๆ อย่าลืมกอดลูกด้วยนะคะ เพราะจะทำให้รับรู้ถึงความรักที่คุณพ่อคุณแม่มีให้ และยังช่วยให้เซลล์สมองเชื่อมต่อกันมากขึ้น ส่งผลให้สมองพัฒนาได้ดียิ่งขึ้น

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : หนังสือ รักลูก กันยายน 2552

Possibly Related Posts: