การเลือกของเล่นให้เด็กเป็นเรื่องที่พ่อแม่หลายคนให้ความสำคัญ โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัย และผลต่อพัฒนาการที่จะตามมา ในขณะที่ผู้ผลิตของเล่นต่างแข่งขันผลิตออกมาขายจำนวนมาก บางครั้งผู้บริโภคไม่รู้ว่าผลิตภัณฑ์ใดที่เหมาะกับเด็ก หรือแม้แต่คำอธิบายจากตัวสินค้าก็ไม่ละเอียดพอที่จะเข้าใจ ทำให้บางคนซื้อของเล่น ให้ลูกเพราะคิดว่ามันน่าจะดีเท่านั้น วันนี้ thai-mom ข้อมูลของเรื่องนี้มาให้ศึกษาค่ะ

 

ของเล่นสำหรับเด็ก

ของเล่นสำหรับเด็ก

เลือกของเล่นอย่างไรให้เหมาะสมกับพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 1 ขวบ

เด็กแรกเกิด จะสามารถตอบสนองต่อการสัมผัสต่าง ๆ ได้ ดังนั้น เพื่อกระตุ้นให้การสัมผัสมีพัฒนาการดีขึ้น ของเล่นของเด็กวัยนี้จึงควรเป็นของเล่นรูปทรงต่าง ๆ ที่ไม่ซับซ้อน เป็นรูปสาม

ของเล่นสำหรับเด็ก

ของเล่นสำหรับเด็ก

เหลี่ยมบ้าง สี่เหลี่ยมบ้าง หรือทรงกลม มีสีสดใส ซึ่งพื้นผิว อาจจะหยาบหรือละเอียดแตกต่างกันไป เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ประสาทสัมผัสและหากมีเสียงก็ไม่ควรจะดังเกินไป เช่น ของเล่นเขย่ามือหรือหนังสือภาพที่มีความทนทาน ตุ๊กตานุ่มที่สามารถเข้าปากกัดได้ เป็นต้น

ข้อควรระวัง   สำหรับของเล่นให้เด็กวัยนี้ คือ ของเล่นทุกชิ้นต้องมีขนาดใหญ่เกินกว่าเด็กจะ

กลืนกินได้ ต้องไม่มีความแหลมคม ไม่สามารถแตกแยกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย หรือแตก หักยาก มีน้ำหนักเบา และต้องเคลือบด้วยสีปลอดสารพิษ “ เด็กวัยนี้จะไม่สนใจการเล่นมากนัก แต่กำลังพัฒนาประสาทสัมผัส การแขวนของเล่นแกว่งไกวมีเสียงกรุ๋งกริ๋งจะช่วยให้เด็กได้กรอกสายตา ฝึกการมองเห็น และการฟังได้สังเกตการเคลื่อนไหว เมื่อเด็กสามารถบังคับใช้กล้ามเนื้อแขนขา มือได้ เด็กจะชอบคว้าจับและสนใจต่อ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น และสนใจค้นหาสิ่งของที่ปิดซ่อน ควรเปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้มือและเข่าคลานค้นหาสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง นอกจากนี้เด็กจะชอบฟังเสียงคำและจังหวะ การร้องบทกลอนง่าย ๆ ล้อเลียนเด็ก พร้อมกับการแสดงสีหน้าท่าทางจะทำให้เด็กสนุกและรู้จักการเลียนเสียง ”

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.tarad.com

Possibly Related Posts: