พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว เป็นพัฒนาการที่สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนมาก โดยเฉพาะในช่วงปีแรก แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ การใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ในการควบคุมการทรงตัวและเคลื่อนที่ และการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดเล็กๆของตาและมือ ที่ทำงานประสานกันเพื่อใช้ทำกิจกรรมปรับตัวแก้ปัญหาต่างๆเป็นพฤติกรรมที่แสดงความสามารถเบื้องต้นทางสติปัญญา วันนี้ thai-mom มีสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาการของลูกน้อยมาให้ศึกษากันค่ะ

 

รอบรู้เรื่องเคลื่อนไหวของลูกรัก

เป็นธรรมชาติของเจ้าตัวเล็กที่ชอบเคลื่อนไหวไปโน่นมานี่ แม้แต่ในขณะแรกเกิดเป็นทารกก็ตามที คุณแม่ก็จะเริ่มเห็นเจ้าตัวเล็กนอนขยับตัวไปมาอยู่ในเปล และดุกดิกค่อยๆ คืบคลานไปทีละนิดเหมือนตัวหนอน และอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเจ้าตัวเล็กก็จะเริ่มลุกเดินขึ้นเตาะแตะจนวิ่งได้ในที่สุด และพัฒนาการเคลื่อนไหวเหล่านี้ที่จะทำให้ลูกน้อยเรียนรู้กับสิ่งรอบๆตัว อีกมากมาย พัฒนาการเคลื่อนไหวและความสามารถในการควบคุม การเคลื่อนไหวของเด็กมีสองทิศทาง

พัฒนาการเคลื่อนไหวของลูกน้อย

พัฒนาการเคลื่อนไหวของลูกน้อย

พัฒนาการแบบเซฟาโลคอดอล

ซึ่งเป็นแนวโน้มในการเจริญเติบโตที่เริ่มจากศรีษะไล่ต่ำลงไปในขณะที่แม่ตั้งครรภ์ ทารากจะเริ่มเจริญเติบโตจากส่วนหัวไล่ลงมาตามแนวเส้นประสาทไขสันหลัวลำตัวก่อนมาถึงท่อนขาและเท้า เมื่อทารกคลอกออกมา ก็จะเริ่มชันคอ หันไปมา และจะมีพัฒนาการ เป็นการ คืบ คลาน ยืนตั้งไข่ และเจริญเติบโตไปตามวัย

พัฒนาการแบบพรอกซิโมดิสทัล

ซึ่งเป็น แนวโน้มพัฒนาทักษะร่างกายจะเริ่มจากแกนกลางของร่างกายออกไปสู่อวัยวะด้านข้างของร่างกาย ออกไปสู่อวัยวะด้านข้างของลำตัว ในขณะที่ทารกยังเป็นตัวอ่อน ทารกจะเริ่มพัฒนาจากหัวใจและสมองอกไปจนถึงปลายนิ้วมือและนิ้วเท้า เป็นสาเหตุที่ลูกน้อยจะสามารถเคลื่อนลำตัวได้ก่อน เช่น การพลิกตัวไปมา ต่อมาจะใช้แขน และสามารถหยิบสิ่งของชิ้นเล็กๆ ไป จนถึง ชิ้นใหญ่ๆ ด้วยนิ้วมือได้เป็นอันดับต่อมา

สิ่งที่มีผลกระทบต่อพัฒนาการทางร่างกาย

แม้ว่าเจ้าตัวเล็กทุกๆ คนมีความต้องการที่จะพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวของร่างกายตามธรรมชาติ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า เจ้าหนูของเราจะพัฒนาได้ตามขั้น การพัฒนาด้านการเคลื่อนไหวของเด็ก เล็กๆนั้นมีปัจจัยอื่นประกอบด้วย อาหารและโภชนาการ วัฒนธรรมการเลี้ยงดูและเชื้อชาติ พันธุกรรม การกระตุ้นทางอารมณ์

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : นิตยสาร M&C แม่และลูก ปีที่ 32 กุมภาพันธ์ 2552

Possibly Related Posts: