หลายๆ ครอบครัวที่เผอิญมีลูกแฝดแล้ว อาจจะโดยตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจนั้น บางทีเรื่องการเตรียมข้าวของเครื่องใช้ทุกๆ อย่างของหนูน้อยทั้งสองก็จำเป็น หรือไม่ก็ตาม ซึ่งพ่อแม่ส่วนใหญมักเบิ้ลสองเบิ้ลสามเบิ้ลไปหมด พอลูกๆโตขึ้นแล้ว บางทีเรื่องนี้ก็ทำให้มีปัญหาได้ เพราะต้องหาซื้อให้เหมือนๆกัน การเลือกซื้อให้แตกต่างนั้น บางทีหนูน้อยก็ไม่ยอมอีก รวมทั้งปัญหาเรื่องการดูแลต่างๆ ต้องเน้นเป็นพิเศษ thai-mom มีวิธีการเลี้ยงลูกแฝดมาฝากทุกท่านค่ะ

การเลี้ยงลูกแฝด

การเลี้ยงลูกแฝด

 

แฝดความเหมือนที่แตกต่าง

1.  พัฒนาการของแฝดพฤติกรรมของแฝดในช่วงวัยนี้ โดยลึกๆแล้ว มีสิ่งที่ตามมา คือ เรื่องการแข่งขัน มักจะปฏิบัติในลักษณะเลียนแบบกัน ถ้าแฝดคนหนึ่งทำได้ คู่แฝดอีกคู่หนึ่งก็จะพยายามทำตัวเองให้ได้แหมือนกัน ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่ควนให้เวลากับลูกแต่ละคน พูดคุยกับลูกให้ได้รู้จักการเรียนรู้ฝึกทักษะในการใช้ชีวิตร่วมกันไม่ทะเลาะกัน อยู่ด้วยกันอย่างรักใคร่ ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน

การเลี้ยงลูกแฝด

การเลี้ยงลูกแฝด

2.  พฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยง มีหลายๆ ครอบครัว มักจะปฏิบัติกับเด็กแฝดเหมือนกันทั้งเรื่องการแต่งกายการตั้งชื่อ และเล่นด้วยกันตลอดเวลา ซึ่งปัญหาตามมานั้นเด็กจะติดกันมากจนเกินไปหากวันใด ใครคนใดคนหนึ่งไม่อยู่ อีกคนหนึ่งก็จะรู้สึก เหงา เศร้า รวมทั้งทำให้ขาดทักษะในการเข้าสังคม

3.  ทริปในการเลี้ยงลูกแฝด หลักการที่ดีสุดในการเลี้ยงแฝด ควรปล่อยให้เขามีอิสระ มีความคิดเป็นของตัวเอง ถึงแม้จะเป็นแฝดหน้าคล้าย หรือเหมือนก็ตามทีแต่ในเรื่องของความนึกคิดควรให้แตกต่างกันในบางเรื่อง เพราะแฝดบางคนอาจจะมีนสัยร่าเริง แฝดอีกคนนึงอาจมีนิสัยสุขุม เพราะฉะนั้น พอแม่ควรอย่าบังคับลูกให้เหมือนกันมากถ้าไม่จะจำเป็น ควรยอมรับในสิ่งทีเค้าเป็น สร้างให้เค้ามีจุดเด่นในตัวเอง ไม่ใช่พึ่งพาความเดนในการเป็นแฝด และแต่ละคนควรมีความมั่นใจในตัวเอง

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : นิตยสาร M&C แม่และลูก ปีที่ 32 มกราคม 2552

Possibly Related Posts: